Lirik Lagu Gus Jody - Bajang Kangkung

Lirik Bajang Kangkung – Gus Jody

Bajang kangkung mare ejang mecelempung

Lascariye adi ngalahin beli
Sedek tresnale padu
Kadi raseyang bukei manuk
Ane kilangan penginane

Lemah peteng tusig ngidayang sirep
Ngenehang solah adi

Dije mirib salah beli adi
Side adi nyambatang
Amonto sayang beli ken adi
Dadi hati adi megedi

Mirib adi ngelah gegelan baru
Bagusan kapin beli

Mule tusing pelih anake ngorahang
Adi bajang jiketeng
Sekancan muani ane ngedotin
Adi pragat enyak
Bajang kangkung mare ejang mecelempung

Dije mirib salah beli adi
Side adi nyambatang
Amonto sayang beli ken adi
Dadi hati adi megedi

Mirib adi ngelah gegelan baru
Bagusan kapin beli

Mule tusing pelih anake ngorahang
Adi bajang jiketeng
Sekancan muani ane ngedotin
Adi pragat enyak
Bajang kangkung mare ejang mecelempung

Mule tusing pelih anake ngorahang
Adi bajang jiketeng
Sekancan muani ane ngedotin
Adi pragat enyak
Bajang kangkung mare ejang mecelempung

Related Songs: