Lirik Lagu Kembang Tanjung Panineungan - Silvi Risviani

Ubah tampilan Text Lirik melalui pilihan dibawah ini :

Lirik Kembang Tanjung Panineungan – Silvi Risviani

anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun rebun
di pakarangan nu reumis kénéh
harita keur kakandungan ku hidep

geus opat taun ka tukang
ema nyipta mulung béntang
nu marurag peuting tadi
béntang seungit ditiiran pangangguran

anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun rebun
bet henteu sangka aya nu datang
ti gunung rék ngabéjakeun bapa hidep

nu opat poe teu mulang
ngepung gunung pager bitis
cenah tiwas peuting tadi
layonna keur kadieukeun dipulangkeun

harita waktu layonna geus datang
ema ceurik aduh balilihan
ras ka hidep ieung na kandungan
utun inji budak yatim deudeuh teuing

harita waktu layon geus digotong
ema inget ieung kana tanjung
dikalungkeun na pasaran
kembang asih panganggeusan ieung ti duaan

anaking jimat awaking
lamun ema mulung tanjung reujeung hidep
kasuat suat nya pipikiran
tapina kedalna téh ku hariring

hariring éling ku éling
kana tanjung nu dipulung
eehh
kembang tanjung nu nyeungitan pakarangan
nu nyeungitan haté urang panineungan

Notice : Jika masih ada lirik yang kurang benar silahkan Anda hubungi admin melalui halaman contact atau langsung WA 085203781053

Related Songs